Мученики Илиодор и Дос

Мученики Илиодор и Дос (или Доса) пострадали за Христа в Персии при царе Сапоре II, в 380 году.